Структура и број запослених  у Апотеци

У Апотеци Нови Сад је запослено 78 дипломираних фармацеута, од тога 11 специјалиста и 62 фармацеутска техничара.

Дешавања у Апотеци Нови Сад