СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДР. СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

тел. 021/210-1200 централа
E-mail: office@auns.co.rs
Радно време: радним данима 7:00-15:00

ВУЈНОВИЋ ГОЈКО в.д.Директор
ЛОПАТИЋ ЈЕЛЕНА помоћник директора за здравствену делатност
ОДЕЉЕЊЕ ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
ГРБA МИЛAН Стручни сарадник – шеф одељења
ЖИВКОВИЋ ЉИЉАНА Сарадник за кадровске послове
OДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА
ФРАНЦИСТИ АНА Шеф одељења
МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА Књиговођа главне књиге
ЈАЋИМОВСКИ СВЕТЛАНА Књиговођа контиста
ОДЕЉЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА
Народног фронта 10

Дешавања у Апотеци Нови Сад