Јавна набавка медицинска средства, потрошни материјал за инсулинску пумпу ЈН МС 5 2018

Образац 4.1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН МС 5 2018.г

ПОЗИВ JN MS 5 2018.г

Јавна набавка медицинска средства, пен игле ЈН МС 4 2018

Образац 4.1

Конкурсна документација 4 2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ JN MS 4 2018.г

Јавна набавка медицинска средства, тест траке и др. ЈН МС 3 2018

Образац 4.1

Конкурсна документација ЈН МС 3 2018

ПОЗИВ JN MS 3 2018.г

Јавна набавка медицинска средства, стоме и др. ЈН МС 2 2018

Образац 4.1

Конкурсна документација ЈН МС 2 2018

ПОЗИВ JN MS 2 2018.г

Јавна набавка медицинска средства, пелене ЈН МС 1 2018

Образац 4.1

Конкурсна документација ЈН МС 1 2018.g.

ПОЗИВ JN MS 1 2018.г

Јавна набавка / лабораторијска опрема ЈНМВ 8/17

ПОЗИВ JNMV 8 2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 8 2017

Odluka o dodeli ugovora JNMV 8 2017

Јавна набавка / реконструкција система за вентилацију и грејање у галенској лабораторији ЈНМВ 7/17

ПОЗИВ ЈНМВ 7 2017

Конкурсна документација JNMV 7 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ JNMV 7-17

Јавна набавка / медицинска средства ЈН МС 5/17 потрошни материјал за инсулинску пумпу

ПОЗИВ JN MS 5 2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН МС 5 2017

Образац 4.1 5 2017

Odluka o dodeli ugovora JN MS 5 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јн мс 5 2017

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/17 набавка горива за моторна возила

ПОЗИВ JNMV 1 20017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА јнмв 1 2017

Odluka o dodeli ugovora JNMV 1 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ JNMV 1 17

Jавнa набавкa мале вредности ЈНМВ 9/16 одржавање алармних система

poziv-jnmv-9-2016-g

konkursna-dokumentacija-jnmv-9-2016-g

odluka-o-dodeli-ugovora-jnmv-9-2016-g

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-9-16

Jавнa набавкa мале вредности ЈНМВ 8/16 средства за одржавање хигијене

poziv8-16

konkursna-dokumentacija8-16

odluka-o-dodeli-ugovora-jnmv-8-2016-g

Jавнa набавкa мале вредности ЈНМВ 7/16 канцеларијски потрошни материјал

poziv

konkursna-dokumentacija-kancelarijski-materijal

dodatno-objasnjenje-br-1

odluka-o-dodeli-ugovora-jnmv-7-2016-g

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-7-16

Jавнa набавкa мале вредности ЈНМВ 6/16 опрема за смештај архивске грађе

poziv-jnmv-6-2016-g

konkursna-dokumentacija-jnmv-6-2016-g

dodatno-obj-br-1-jnmv6

odluka-o-dodeli-ugovora-jnmv-6-2016

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru6-16

Jавнa набавкa мале вредности ЈНМВ 2/16 – услуге поправки и одржавања инсталација на зградама

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА јнмв 2 2016.Г (1)

Odluka o dodeli ugovora JNMV 2 2016.g.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности ЈНМВ 1/16 – услуге одржавања и поправки

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА јнмв 1 2016.Г

Odluka o dodeli ugovora JNMV 1 2016.g.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности/канцеларијски потрошни материјал ЈНМВ 7/2015

ПОЗИВ_7-15

Одлука-о-додели-уговора-ЈНМВ-7-2015

KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-kancelarijski-materijal_7-15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка добара – набавка процесне опреме и лабораторијског намештаја ЈН ЛОН 6/2015

ПОЗИВ-ЛОН-

КОНКУРСНА-ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈН-ЛОН-6-2015

Tehnicka-dokumentacija-i-planovi1

Додатно-објашњење-број-1-ЈН-ЛОН-6

ОБАВЕШТЕЊЕ-О-ЗАКЉУЧЕНОМ-УГОВОРУ2

Јавна набавка одржавање објеката и опреме ЈНМВ 3/15

ПОЗИВ

КОНКУРСНА-ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈНМВ-3-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ-О-ЗАКЉУЧЕНОМ-УГОВОРУ3-2015

Јавна набавка одржавање моторних возила ЈНМВ 1/15

ПОЗИВ-ЈНМВ-1-2015.г.

KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-ЈНМВ-1

ОБАВЕШТЕЊЕ-О-ЗАКЉУЧЕНОМ-УГОВОРУ

Дешавања у Апотеци Нови Сад