Šestomesečni 2023

Tromesečni 2023

Završni račun 2022

Dvanaestomesecni 2022

Devetomesecni 2022

Šestomesečni izveštaj 2022

Tromesecni_izvestaj_2022

Zavrsni izvestaj 2021

Dvanaestomesecni_izvestaj_2021

Devetomesecni_izvestaj_2021

Sestomesecni_izvestaj_2021

Tromesecni_izvestaj_2021

Zavrsni izvestaj 2020

Dvanaestomesecni_izvestaj_2020

Devetomesecni_izvestaj_2020

Sestomesecni_izvestaj_2020

Tromesecni_izvestaj_2020

zavrsni racun 2019

dvanaestomesecni izvestaj 2019

devetomesecni izvestaj 2019

sestomesecni izvestaj 2019

Tromesecni izvestaj 2019

završni račun 2018

dvanaestomesečni izveštaj 2018

devetomesecni izvestaj 2018

finansijski plan 2018

finansijski plan 2017

zavrsni racun 2017

dvanaestomesecni izvestaj 2017

sestomesecni izvestaj 2018

tromesecni izvestaj 2018

neizmirene obaveze 31.12.2017

isplacena i refundirana sredstva 2017.

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-9-2017

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-6-2017

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-3-2017

Zavrsni racun za 2016

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-9-2016

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-6-2016

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-3-2016

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-12-2015

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-9-2015

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-6-2015

izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-1-3-2015

Залихе-на-дан-31.12.2014

Завршни-рачун-за-2014

Финансијски-план-Апотеке-Нови-Сад-2015-расходи

Финансијски-план-Апотеке-Нови-Сад-2015-приходи

Финансијски-план-ребаланс-за-2014

Иѕвештај-о-извршењу-буџета-1-9.2014

Иѕвештај-о-извршењу-буџета-1-6.2014

Иѕвештај-о-извршењу-буџета-1-3.2014

Завршни-рачун-за-2013

Финансијски-план-Апотеке-Нови-Сад-2014-расходи

Финансијски-план-Апотеке-Нови-Сад-2014-приходи

Лагер-за-31.12.2013-лекови-и-помагала

ЗАЛИХЕ-НА-ДАН-31.12.2012

Извештај-о-извршењу-буџета-1-9.2013

Извештај-о-извршењу-буџета-1-6.2013

Извештај-о-извршењу-буџета-1-3.2013

Завршни-рачун-за-2012

Финансијски-план-ребаланс-за-2013

Финансијски-план-за-2013

Дешавања у Апотеци Нови Сад