О.Ј. – Апотека Телефон Адреса
Булевар 210-1214, 210-1215 Бул. Михајла Пупина 7
Др Ј. Туцаков 210-1217, 210-1218 Бул. С. Јовановића 9
Сајмиште 210-1208, 210-1209 Руменачка 106
23.октобар 210-1222, 210-1224 Бул. Ослобођења 41
Ескулап 210-1248, 210-1249 Трг младенаца 7
Телеп 210-1252, 210-1253 Вршачка 28
Клиса 210-1231, 210-1233 Сентандрејски пут 100
Лиман 210-1221, 210-1219  Народног фронта10
Др М. Даниловић 210-1242, 210-1243  Народног фронта 72
Галениус 210-1238  Симе Милошевића 2
Футог 210-1255, 210-1254  Цара Лазара 4
Ср. Карловци 210-1260, 210-1261  Железничка бб
Кисач 210-1270, 210-1271  Словачка 49
Руменка 210-1266, 210-1267  Ослобођења 22
Ср. Каменица 210-1236, 210-1237  Војводе Путника 7
Каћ 210-1264, 210-1265  Краља Петра I 6
Ветерник 210-1278, 210-1279  Вука Караџића бб
Петроварадин 210-1256, 210-1257  Јоже Влаховића 8
Будисава 210-1274  Школска бб
Степановићево 210-1276  Војводе Путника 12
Бегеч 210-1263  Краља Петра I 42
Ченеј 210-1269  Партизанска 1
Лединци 210-1281  Змај Јовина 1
Матица 210-1244, 210-1245  Стевана Хладног 1
Хипократ 4805-978, 462-283  Пут др Голдмана 4
Фрушка Гора 210-0294  Бате Бркића 9
Шангај 210-1251  Улица 8. бр 8
Трансфер станица распакованих лекова и лекова са истеклим роком 210-1996, 445-411  Арсе Теодоровића 1

О.Ј. – организациона јединица
ЈИГЛ – јединица за издавање готових лекова

Дешавања у Апотеци Нови Сад