О.Ј. – Апотека Телефон Адреса
Ветерник 210-1278, 210-1279  Вука Караџића бб
О.Ј. – организациона јединица

ЈИГЛ – јединица за издавање готових лекова

Дешавања у Апотеци Нови Сад