Структура и број запослених  у Апотеци

У Апотеци Нови Сад је запослено 70 дипломираних фармацеута, од тога 10 специјалиста и 39 фармацеутских техничара.

Дешавања у Апотеци Нови Сад