Поштујући дугогодишњу традицију Апотеке Нови Сад и поверење пацијената,  уопште корисника наших услуга, намеравамо да задржимо у перспективи ову позицију вредну поштовања, али и да унапредимо пружање здравствених услуга усавршавањем знања наших запослених, праћењем модерних трендова у апотекарству и фармацеутском сектору, проширивањем асортимана лекова и помоћних лековитих средстава у нашим апотекама. Активним учествовањем на домаћим и међународним конгресима желимо да дамо свој допринос у домену фармације, али и да будемо део велике породице која креира фармацију новог доба. Учећи од истакнутих ауторитета у нашој бранши, наши фармацеути даље преносе стечено знање како кроз праксу унапређујући рад са пацијентима, тако и сами преносећи то знање кроз едукације и предавања која сами организујемо. Следећи своју мисију и визију Апотека Нови Сад има комплетног фармацеута и задовољног пацијента. Апотека Нови Сад води рачуна о очувању животне средине и екологији, правилним одлагањем и чувањем фармацеутског отпада. Задовољан стручан кадар, задовољни пацијенти и наши суграђани, као и пословни партнери са којима негујемо дугогодишњу традицију коректног пословања су основни мото менаџмента и Директора Апотеке Нови Сад.

Дешавања у Апотеци Нови Сад