МИСИЈА
Пружање фармацеутске услуге на високом нивоу захваљујући образованом, стручном и информисаном кадру, поштовање традиције поверења, али и праћење модерних трендова у апотекарству.

ВИЗИЈА
Одржавање препознатљивог квалитета у апотекарству, професионално усавршавање запослених у циљу што бољег очувања и одржавања здравља наших суграђана.

Дешавања у Апотеци Нови Сад