Данашња Апотека Нови Сад је регистрована код Трговинског суда Нови Сад решењем о усаглашености са законом о здравственој заштити,од 18. јула 2007. године. У састав апотеке улазе 20 огранака и 7 јединица за издавање готових лекова.
Апотека Нови Сад негује традиционалну апотекарску делатност израде и издавања лекова, али је усмерена и ка савременом тренду пружања квалитетне фармацеутско – терапијске услуге, што подразумева усмереност ка пацијенту и његовом здравственом проблему, активно учешће у издавању терапије, праћењу безбедности терапије, висок степен сарадње са осталим здравственим стручњацима, а све у циљу оптималног лечења пацијената.

Апотека Нови Сад је здравствена установа која врши снабдевање становништва лековима, помоћним лековитим средствима, медицинским помагалима, даје упутсва корисницима за њихову правилну употребу, израђује магистралне препарате, прати савремена стручна достигнућа, бави се промоцијом здравља, очувањем животне средине, континуираном обуком кадрова (ученици фармацеутске струке, студенти фармације, приправници дипл.фармацеути и фармацеутски техничари).

Свакодневно професионално деловање свих запослених базира се на принципима Добре апотекарске праксе и Добре произвођачке праксе.

Сви запослени су прихватили систем квалитета као део свакодневног рада, а тиме и обавезу унапређења и развоја система квалитета услуга, производа, радне ефикасности.

Делатност апотеке се развија у циљу побољшања квалитета услуга, проширења услуга, повећања задовољства корисника услуга и повећања задовољства запослених.

Установа има представнике у највишим органима Фармацеутске коморе Србије и другим струковним удружењима.

Са жељом да своје услуге приближи корисницима, Апотека Нови Сад је увела  Центар за информације о лековима, где пацијенти путем телефона или е-mail адресе могу добити неопходне информације о леку, као и користан савет у вези свог здравственог проблема.

У оквиру установе делује и “заштитник пацијентових права”.

Апотека Нови Сад негује добру сарадњу са Одсеком за фармацију Медицинског факултета у Новом Саду, као и Средњом медицинском школом, а запослени наше установе радо преносе своја професионална знања и вештине на млађе колеге.

У циљу заштите животне средине, Апотека Нови Сад преузела је обавезу прикупљања неупотребљивих лекова од грађана, а такође се за паковање лекова у апотекама користе папирне или биоразградиве кесе, уместо ПВЦ.

Апотека Нови Сад настоји да прати савремене трендове пословања и да континуирано унапређује све сегменте рада, увек имајући на уму крајњи циљ, задовољство корисника услуга.

Дешавања у Апотеци Нови Сад