Контролна лабораторија Галенске лабораторије Апотеке Нови Сад бави се испитивањем квалитета, документовањем и одобравањем за употребу:

  • свих полазних супстанци и материјала за паковање који се користе у изради галенских и магистралних лекова
  • свих серија готвих галенских лекова/препарата израђених у Галенској лабораторији Апотеке Нови Сад
  • магистралних лекова/препарата (периодично)

Стручни кадар Контронлне лабораторије, на челу са специјалистом контроле лекова, обезбеђује да се у промету налазе само магистрални и галенски лекови одговарајућег и потврђеног квалитета, а све у циљу пружања што квалитетније услуге и задовољства корисника производа Галенске лабораторије Апотеке Нови Сад.

Дешавања у Апотеци Нови Сад