Саветник за заштиту права пацијената

Послове саветника за заштиту права пацијената на територији Града Новог Сада обављају дипломирани правници Сандра Гаврић-Вебер и Михајло Кнези. Адреса саветника за заштиту права пацијената је: Градска кућа, Трг слободе број 1, 21000 Нови Сад.

Приговор саветнику за заштиту права пацијената се подноси писмено, на наведену адресу или усмено на записник.

За информације о својим правима, пацијенти се саветницима могу обратити телефоном на број: 021/420-066, локал 130, као и електронском поштом: mihajlo.knezi@novisad.rs и sandra.gavric@novisad.rs.

Дешавања у Апотеци Нови Сад