О.Ј. – Апотека Телефон Начелник/шеф О.Ј./ЈИГЛ
Ветерник 210-1278, 210-1279

О.Ј. – организациона јединица
ЈИГЛ – јединица за издавање готових лекова

Дешавања у Апотеци Нови Сад