ИЗМЕНЕ У ДЕЖУРСТВУ за 05.12.2015.

Objavljeno 03.12.2015

Дана  05.12.2015. године (субота) Апотека „Хигија“ ул.Његошева бр.16,тел.210 12 28, обавља целодневно дежурство.

Ноћно дежурство преузима Апотека “Булевар” бул. Михајла Пупина бр.7, тел. 210 12 14.