СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДР. СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

тел. 021/210-1200 централа
E-mail: office@auns.co.rs
Радно време: радним данима 7:00-15:00

Дипл. фарм. спец. НАДА ИЛИЋ Директор
Секретар
ОДЕЉЕЊЕ ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
ГРБA МИЛAН Стручни сарадник – шеф одељења
ЖИВКОВИЋ ЉИЉАНА Сарадник за кадровске послове
OДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА
ФРАНЦИСТИ АНА Шеф одељења
КАПЕТАНОВИЋ ГОЈКО Књиговодствени ликвидатор
МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА Књиговођа главне књиге
МИЛИВОЈЕВИЋ НЕВЕНКА Књиговођа контиста
ЈАЋИМОВСКИ СВЕТЛАНА Књиговођа контиста
РАДЕТА БОШКО Шеф одсека ИТ подршке и обраде рецепата
ОДЕЉЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА
Народног фронта 10
Томашевић Надежда Шеф одељења 021/210-1234

Дешавања у Апотеци Нови Сад