СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДР. СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

тел. 021/210-1200 централа
E-mail: office@auns.co.rs
Радно време: радним данима 7:00-15:00

Дипл. фарм. спец. НАДА ИЛИЋ Директор
УГРИЦA НAДA Пом.директора за финансије
Секретар
ОДЕЉЕЊЕ ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
ГРБA МИЛAН Стручни сарадник – шеф одељења
ЖИВКОВИЋ ЉИЉАНА Сарадник за кадровске послове
МИЈАИЛОВИЋ НАДА Шеф одсека за одржавање и превоз
OДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА
ЛАЗИЋ ЗОРИЦА Шеф одељења
ФРАНЦИСТИ АНА Рачуноводствени планер-аналитичар
КАПЕТАНОВИЋ ГОЈКО Књиговодствени ликвидатор
МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА Књиговођа главне књиге
МИЛИВОЈЕВИЋ НЕВЕНКА Књиговођа контиста
ЈАЋИМОВСКИ СВЕТЛАНА Књиговођа контиста
РАДЕТА БОШКО Шеф одсека ЕРЦ-а и обраде рецепата
ОДЕЉЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА
Народног фронта 10
Шеф одељења 021/210-1234
Шеф одсека набавке
НАЂ ЗЛАТА Сарад.за квалитет и развој, спец. фармакоинформатике
МИХАЈЛОВИЋ НИКОЛИНА Организатор за квалитет и развој

Дешавања у Апотеци Нови Сад