Дирекцијa

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДР. СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ тел. 021/210-1200 централа
E-mail: office@auns.co.rs
Радно време: радним данима 7:00-15:00
МИХАИЛОВИЋ СЛОБОДАНКА Директор
БЈЕЛИЦA ТAТЈAНA Пом.директора за здравствену делатност
ИЛИЋ НAДA Пом.директора за здравствену делатност
УГРИЦA НAДA Пом.директора за финансије
ИГИЋ ЕМИЛИЈА Секретар
ОДЕЉЕЊЕ ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
ГРБA МИЛAН Стручни сарадник – шеф одељења
ЖИВКОВИЋ ЉИЉАНА Сарадник за кадровске послове
БЈЕЛОВИЋ ЗОРАН Организатор за безбедност, здравље на раду и ппз-шеф одсека тех.послова
МИЈАИЛОВИЋ НАДА Шеф одсека за одржавање и превоз
ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА
ЛАЗИЋ ЗОРИЦА Шеф одељења
ФРАНЦИСТИ АНА Рачуноводствени планер-аналитичар
КАПЕТАНОВИЋ ГОЈКО Књиговодствени ликвидатор
МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА Књиговођа главне књиге
МИЛИВОЈЕВИЋ НЕВЕНКА Књиговођа контиста
ЈАЋИМОВСКИ СВЕТЛАНА Књиговођа контиста
РАДЕТА БОШКО Шеф одсека ЕРЦ-а и обраде рецепата
ОДЕЉЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА
Народног фронта 10
Радно време:
ФАРКАШ ВЛАТКА Шеф одељења 021/210-1234
СРДИЋ ИВАНА Шеф одсека набавке
НАЂ ЗЛАТА Сарад.за квалитет и развој, предст.за одн.са јавношћу
МИХАЈЛОВИЋ НИКОЛИНА Организатор за квалитет и развој
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДР. СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

тел. 021/210-1200 централа
E-mail: office@auns.co.rs
Радно време: радним данима 7:00-15:00

МИХАИЛОВИЋ СЛОБОДАНКА Директор
БЈЕЛИЦA ТAТЈAНA Пом.директора за здравствену делатност
ИЛИЋ НAДA Пом.директора за здравствену делатност
УГРИЦA НAДA Пом.директора за финансије
ИГИЋ ЕМИЛИЈА Секретар

Дешавања у Апотеци Нови Сад